Railmaint Narvik AS

Railmaint Narvik AS ble etablert høsten 2011.

 

Ledelsen i firmaet har 30 års erfaring med jernbanevedlikehold.

Firmaet har hatt ansvar for flere store vedlikeholdsprosjekter - blant annet skinne og svillebytte for Jernbaneverket Ofotbanen.

Vi har også erfaring fra prosjekter på Østrelinje og Bergensbanen samt deltatt i prosjekter sammen med Leonhard Weiss, Team Bane, Nettpartner og Eltel.

Vi jobber for tiden mye sammen med NRC og Infranord i Rogaland.

 

Vi tar oppdrag over hele landet.

 

Hva kompetanse angår har vi banemontør(fagansvarlig spor), vi er godkjent til nøytralisering spor og sveising kaldt klima, vi har også høyspentmontør, tømrer, skinnesveiser, maskinkjører, maler/betongarbeidere. Samtlige har varme arbeider og motorsagkurs, vi har også personell som er godkjent til stillasjebygging. Railmaint Narvik AS har også personell med sertifikat for lastebil, vogntog.

Vi har godkjent personell  HSV/LFS og utfører fagarbeid samtidig som vi selv er sikkerhetsfolk. Alle er godkjent 2.pers. frakobling.

 

Kontakt oss på mob: 0047 40095050

morten@railmaint.no

Med vennlig hilsen morten@railmaint.no

Morten Pleym